Researchology
Azila-Gbettor, A., Berent-Braun, M. M., Honyenuga, B., & Kil, A. J. (2018). Structural aspects of corporate governance and family firm performance: a systematic review. Journal of Family Business Management, 2018-6. doi:10.1108/JFBM614879
De praktijk leert ons dat een opgebouwd familievermogen na twee generaties in veel families is verdampt. Wat doen families die al verschillende generaties vermogen succesvol overdragen anders, dan families die hierin falen? Deze vraag stond centraal in het kwalitatieve onderzoek Vermogens overdracht in Nederland. Door diepte-interviews met vermogende erfgenamen achterhaalden wij hoe zij zijn opgegroeid, zijn voorbereid op het toekomstige familie kapitaal en wat hun ervaringen met geërfd vermogen zijn. Eenonderzoek van deze omvang en diepgang heeft in Europa nog niet eerder plaatsgevonden.

Door onvoldoende voorbereiding en communicatie, onduidelijkheden en ruzies kan enkel al de afwikkeling van een nalatenschap een drama worden. Veel erfgenamen ervaren door onvoldoende financiële kennis en ervaring moeilijkheden bij het beheer van hun erfenis. Ook leidt de erfenis regelmatig tot relatieproblemen en problemen met zingeving.

In de 'oude wereld' concentreren vermogende families en hun adviseurs zich vooral op Estate Planning waarbij de fiscale en juridische techniek centraal staat om belasting te besparen. In de 'nieuwe wereld' komt daar een extra element bij: optimale voorbereiding van de volgende generatie op de kansen en verantwoordelijkheden van het vermogen.

'Dit boek is een absolute must voor vermogende families die streven naar een combinatie van behoud van het vermogen en harmonieuze familieverhoudingen.'
Prof. dr. Frans Sonneveldt - estate planner
Sanders, M., Kil, A. J., & Kievit, H. (2020). Drijfveren voor samenwerking. Nyenrode Business Universiteit/ VNO, MKB Nederland, MetaalUnie. Breukelen/Den Haag (onderzoeksverslag)
more to come ...