Researchology
  • Eli Ayawo Atatsi, Jol Stoffers, Ad Kil, (2020). Factors affecting employee performance: a systematic literature review. Journal of Advances in Management Research, https://doi.org/10.1108/JAMR-06-2018-0052
  • Gardner, R., Kil, A. J., & Van Dam, N. (2019). Research opportunities for determining the elements of early trust in virtual teams. Management Research Review. Vol. 43 No. 3, pp. 350-366. https://doi.org/10.1108/MRR-12-2018-0483
      Het beroemde model van Elliott Jaques
  • Rondom onderzoeksleerlijnen in het HBO
      Handig overzichtje van wat (in een bepaalde periode) zoal geschreven is over Onderzoeksleerlijnen en onderbouwingen daarvan in het HBO
  • more to come ...