Researchology
Een bonte verzamelingen van handige informatie over het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek
Ontwerpen van een onderzoek
Stappen in een routekaart voor deductief onderzoek in een lineair schema (APA-structuur)
Deze opzet volgt de APA structuur. Handig aan dit overzicht is ook de indeling en de elementen van hoofdstuk 3 Methodologie
White paper over modellen die bruikbaar zijn bij evaluatie onderzoek
Introductie en enkele modellen die bruikbaar zijn bij het opzetten van een ontwerpgericht onderzoek/Design Research; met kort literatuuroverzicht
Bij monitoronderzoek worden gegevens verzameld en op verschillende tijd stippen met elkaar vergeleken. De bedoeling van monitoronderzoek is meestal een trend in de tijd waar te nemen om bij te stellen of iets te leren. Gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld
Onderzoek in een pandemic zoals de Corona-crisis
Three technics: coding (initial) to organize the information, selection methods of relevant sources, typing the literature review
Een routekaart voor een Scenario Analyse gebaseerd op Nekkers, J. (2020). Wijzer in de toekomst. Werken met toekomstscenario's (herz. ed.). Amsterdam: Uitgeverij Business Contact. Bewerking: Hasan Akdo─čan.

Action Learning versus Action Research

Action Learning en Action Research worden vaak aan elkaar gekoppeld en soms in taal door elkaar heen gebruikt. Dat gaat dan voorbij aan de diversiteit van vormen en praktijken van Action Learning en van Action Research. Appels en peren vergelijken is dan meer: sommige appels met sommige peren vergelijken. Beide zijn in ieder geval wel deel van een hoger categorie: fruit. Hoe pakt dit uit voor Action Learning en Action Research? Met bronnen voor Action Research en Action Learning

Literatuur
Handig voor een onderzoeksrapport of afstudeerscriptie
Onderzoek wordt nogal eens gestart met wat genoemd wordt: 'de gap in de literatuur'. Wat is onderzocht, wat is nog niet onderzocht? en dan heb je de gap .... Dat is een nogal slordige benadering. Er zijn vele soorten gaps in de literatuur. Deze opsomming is behulpzaam bij een beter zoekproces en het beter formuleren van een meer bepaalde gap.
There is a long tradition within qualitative research of theory being central and of critical importance.
Qualitative research theory often equates with the methodologies used but this is a complex relationship,
plagued by lack of consensus among scholars regarding how theory and methodology are related.
Er zijn verschillende types van gebruik en de zichtbaarheid van theorie in een onderzoek en ook nog de wijze waarop de theorie geschreven wordt. De belangrijkste verschillen bij elkaar gezet in twee (Engelstalige) tabellen.
Three technics: coding (initial) to organize the information, selection methods of relevant sources, typing the literature review
Bij Jan in 't Veld vinden we - vanuit de technische bedrijfskunde - inzichtelijke definities van een Systeem, een Subsysteem en een Aspectsysteem
Methodologie
Uitgebreide onderbouwingen over hoeveel interviews genoeg zijn 
Expert voices and early career reflections on sampling and cases in qualitative research. National Centre for Research Methods Review paper
In aansluiting op bovenstaande bronnen: Data verzadiging is bereikt als er voldoende informatie verzameld is om de studie te herhalen, als de maximale mogelijkheden om aanvullende nieuwe informatie te verkrijgen bereikt is, en als verdere codering niet langer haalbaar is
Template Analysis is een speciale vorm van content analysis voor gebruik in kwalitatief onderzoek.
Vertalen van vragenlijsten vanuit een andere taal naar het Nederlands: kan dat zo maar?
Het komt voor dat je een vragenlijst wilt gebruiken in je onderzoek, maar dat daar geen Nederlandse vertaling van is. Kun je die zomaar zelf vertalen en gebruiken? Hoe weet je dan of dat een correcte vertaling is? Hoe weet je of die vragenlijst valide is? 
Dat kan een ingewikkeld proces, dominant is de 'forward and backward translation'. De eenvoudigste vorm: bijvoorbeeld 'forward' van het Engels naar het Nederlands (doeltaal), dan 'backwards' van die Nederlandse vertaling terug naar het Engels, om de verschillen te beoordelen en te bewerken.
Drie artikelen die daarbij behulpzaam kunnen zijn:
Data collectie 
White paper met een breed overzicht over begrippen, definities, case selectie en een simpele checklist
Online & email interviews, focus groups, E-Delphi: introductie/introduction
Meer en meer wordt in kwalitatief onderzoek gebruik gemaakt van programma's als Skype, Teams, Zoom om data te verzamelen. Dat moet methodologisch onderbouwd worden. Zie ook vooe veldwerk in een pandemie bij Ontwerp. Hier enkele bronnen:
 
We see an increasing use of internet tools like Zoom, Skype, Teams and e-mails in collection qualitative data in research projects. This must be methodological underpinned. See above at Ontwerpen van een onderzoek information about doing fielwork in a pandemic. Here some sources:
 

Gebruik van vergaderingen, uitvoeringen, besprekingen, discussies, workshops, sociale processen, enzovoort, bij het verzamelen van materiaal voor onderzoek

Er is een grote variantie in werkvormen en technieken die gebruikt kunnen worden om materiaal/data te verzamelen in het kader van een onderzoek. De methodologische onderbouwing daarvan moet dan wel accuraat zijn. Wie op zoek is verdwaald zeer snel in een oerwoud van werkvormen of technieken, benamingen, onderliggende methodologie,en wordviews, toepassingen in verschillende disciplines, onderzoeksobjecten en omvang en data collectie technieken en kwaliteitsproblemen. Deze inleiding is daar ook een voorbeeld van: rijp-en-groen en een volledig arbitraire keuze, maar ter inspiratie!

Analyse
Handig voor het analyseren en rapporteren van onderzoeksgegevens in een onderzoeksrapport of afstudeerscriptie
Handig in combinatie met KODANI
Template Analysis is een speciale vorm van content analysis voor gebruik in kwalitatief onderzoek. Wat is het en hoe structureer ik mijn onderzoek passend? Hoewel de Template Analyse in essentie inductief is, kan het begrip Template van King ook handig zijn bij een deductieve benadering (Direct Content Analyse).
Eenvoudig schema voor een eerste oriëntatie. Voor een uitgebreider model zie bijvoorbeeld de bijlagen in: Field, A. (2013). Discovering Statistics Using SPSS (4th ed.). London: Sage Publications, of Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R (4th ed.). London: Sage Publications.
Cronbach's Alpha is een populaire toets voor ... voor wat eigenlijk? In dit overzicht een aantal aspecten bij een kritisch gebruik van deze toets. Lees eerst het artikel van Klaas Sijtsma!
Conclusies en Rapportage
Hoe doe je dat in een onderzoeksverslag of afstudeerscriptie?
Niveaus van samenvatting, conclusies en aanbevelingen. Handig voor een onderzoeksrapport of afstudeerscriptie
Methodologie

Keynote at: 15th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies 9 - 10 June 2016, Kingston, UK