Researchology
Een bonte verzamelingen van handige informatie over het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek
Ontwerpen van een onderzoek
Stappen in een routekaart voor deductief onderzoek in een lineair schema (APA-structuur)
Deze opzet volgt de APA structuur. Handig aan dit overzicht is ook de indeling en de elementen van Hoofdstuk 3 Methodologie
White paper over modellen die bruikbaar zijn bij evaluatie onderzoek
Introductie en enkele modellen die bruikbaar zijn bij het opzetten van een ontwerpgericht onderzoek/Design Research; met kort literatuuroverzicht
Onderzoek in een pandemic zoals de Corona-crisis
Three technics: coding (initial) to organize the information, selection methods of relevant sources, typing the literature review
Een routekaart voor een Scenario Analyse gebaseerd op Nekkers, J. (2020). Wijzer in de toekomst. Werken met toekomstscenario's (herz. ed.). Amsterdam: Uitgeverij Business Contact. Bewerking: Hasan Akdo─čan.

Action Learning versus Action Research

Action Learning en Action Research worden vaak aan elkaar gekoppeld en soms in taal door elkaar heen gebruikt. Dat gaat dan voorbij aan de diversiteit van vormen en praktijken van Action Learning en van Action Research. Appels en peren vergelijken is dan meer: sommige appels met sommige peren vergelijken. Beide zijn in ieder geval wel deel van een hoger categorie: fruit. Hoe pakt dit uit voor Action Learning en Action Research?

Literatuur
Handig voor een onderzoeksrapport of afstudeerscriptie
Onderzoek wordt nogal eens gestart met wat genoemd wordt: 'de gap in de literatuur'. Wat is onderzocht, wat is nog niet onderzocht? en dan heb je de gap .... Dat is een nogal slordige benadering. Er zijn vele soorten gaps in de literatuur. Deze opsomming is behulpzaam bij een beter zoekproces en het beter formuleren van een meer bepaalde gap.
Soms wil je een passage uit de literatuur in je eigen zin verwerken. Maar die kan te lang zijn, niet alles is nodig, of je wilt accenten leggen. In deze Engelstalige instructie wordt goed uitgelegd hoe je kunt inkorten, bepaalde onderdelen kan verhelderen of bepaalde onderdelen in je eigen tekst kan verwerken
Bij het verkennen van de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen Beschrijven versus Kritisch Schrijven, resp. Descriptive v.s Critical Writing. De belangrijkste verschillen in de tabel (Browne & Keely, 2003).
Tip voor een handig boek: Gillett, A., Hammond, A., & Martala, M. (2009). Successful academic writing. Harlow: Pearson Longman.
Three technics: coding (initial) to organize the information, selection methods of relevant sources, typing the literature review
Bij Jan in 't Veld vinden we een inzichtelijke definities van een Systeem, een Subsysteem en een Aspectsysteem, vanuit de technische bedrijfskunde
Methodologie
Uitgebreide onderbouwingen over hoeveel interviews genoeg zijn 
In aansluiting op bovenstaande bronnen: Data verzadiging is bereikt als er voldoende informatie verzameld is om de studie te herhalen, 
als de maximale mogelijkheden om aanvullende nieuwe informatie te verkrijgen bereikt is, en als verdere codering niet langer haalbaar is
Template Analysis is een speciale vorm van content analysis voor gebruik in kwalitatief onderzoek.
Data collectie 
White paper met een breed overzicht over case selectie en een simpele checklist
Online & email interviews, focus groups, E-Delphi: introductie/introduction
Meer en meer wordt in kwalitatief onderzoek gebruik gemaakt van programma's als Skype, Teams, Zoom om data te verzamelen. Dat moet methodologisch onderbouwd worden. Zie ook vooe veldwerk in een pandemie bij Ontwerp. Hier enkele bronnen:
 
We see an increasing use of internet tools like Zoom, Skype, Teams and e-mails in collection qualitative data in research projects. This must be methodological underpinned. See above at Ontwerpen van een onderzoek information about doing fielwork in a pandemic. Here some sources:
 

Gebruik van vergaderingen, uitvoeringen, besprekingen, discussies, workshops, sociale processen, enzovoort, bij het verzamelen van materiaal voor onderzoek

Er is een grote variantie in werkvormen en technieken die gebruikt kunnen worden om materiaal/data te verzamelen in het kader van een onderzoek. De methodologische onderbouwing daarvan moet dan wel accuraat zijn. Wie op zoek is verdwaald zeer snel in een oerwoud van werkvormen of technieken, benamingen, onderliggende methodologie,en wordviews, toepassingen in verschillende disciplines, onderzoeksobjecten en omvang en data collectie technieken en kwaliteitsproblemen. Deze inleiding is daar ook een voorbeeld van: rijp-en-groen en een volledig arbitraire keuze, maar ter inspiratie!

Analyse
Handig voor het analyseren en rapporteren van onderzoeksgegevens in een onderzoeksrapport of afstudeerscriptie
Handig in combinatie met KODANI
Template Analysis is een speciale vorm van content analysis voor gebruik in kwalitatief onderzoek
Eenvoudig schema voor een eerste oriëntatie. Voor een uitgebreider model zie bijvoorbeeld de bijlagen in: Field, A. (2013). Discovering Statistics Using SPSS (4th ed.). London: Sage Publications, of Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R (4th ed.). London: Sage Publications.
Cronbach's Alpha is een populaire toets voor ... voor wat eigenlijk? In dit overzicht een aantal aspecten bij een kritisch gebruik van deze toets. Lees eerst het artikel van Klaas Sijtsma!
Conclusies en Rapportage
Hoe doe je dat in een onderzoeksverslag of afstudeerscriptie?
Niveaus van samenvatting, conclusies en aanbevelingen. Handig voor een onderzoeksrapport of afstudeerscriptie
Methodologie

Keynote at: 15th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies 9 - 10 June 2016, Kingston, UK