Researchology
KODANI staat voor Kil's Onderzoeks- en Data Analyse Instrument.
KODANI is een applicatie voor Microsoft Excel
Deze Microsoft Excel applicatie is ontworpen door Ad Kil en geprogrammeerd in VBA door Emile Seidenbecher
KODANI is gratis
Nederlands- of Engels-talig
Alle toepassingen zijn voor risico van de gebruikers

Klik om het programma te downloaden
stuur een mailtje om het gratis aan te vragen
(deze website niet geschikt voor dit type bestand)
 
Het programma gebruikt geen cookies; het e-mailadres wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden
KODANI TA 
 

KODANI TA is een ordenings- en analyse instrument dat voortbouwt op Verschuren & Doorewaard, H. (2015).

 

De Excel-applicatie is te gebruiken voor deductief en inductief kwalitatief onderzoek. Voor inductief kwalitatief onderzoek wordt aangesloten bij de Grounded Theory benadering.

 

Door de combinatie van de deductieve en inductieve analyse is het programma ook goed bruikbaar bij de Template Analysis van King (2010, 2016)

 

Dit programma kan gebruikt worden bij:

  1. quick-and-dirty een aantal vragen aan verschillende mensen stellen en analyseren
  2. grounded theory benadering (Boeije, 2005)
  3. beschrijvende methode voor het werken met constructed codes, zoals bij Verschuren en Doorewaard (zie ook: Boeije, 2005).
  4. verklarende methode van het werken met constructed codes, aan de hand van een ontworpen Conceptueel Model (Verschuren & Dooreweaard, 2015, Appendix, en bij Boeije, 2005).
  5. de Matrix methode (Groenland & Jansen, 2010)
  6. De Template Analysis van King (2012, 2016)
  7. een combinatie van het werken met constructed codes en verwerken van overig materiaal met de coderingsmethodiek van Grounded Theory
  8. tekstenanalyse, afbeeldingenanalyse, videoanalyse, of combinaties hiervan met interviews; triangulatie (Verschuren & Doorewaard, 2015).

 

 

Geschikt voor alle Windows Excel versies op pc

 

Deze versie werkt meestal ook op de Windows voor MAC

KODANI DED