Researchology
KODANI staat voor Kil's Onderzoeks- en Data Analyse Instrument.
 
KODANI is een applicatie voor Microsoft Excel
Deze Microsoft Excel applicatie is ontworpen door Ad Kil en geprogrammeerd in VBA door  Emile Seidenbecher en Ad Kil
 
Klik om het programma te downloaden
 • Het programma gebruikt geen cookies
 • Programma en gegevens staan op je eigen computer
 • Er kunnen geen afbeeldingen ingeladen worden! Zie de handleiding
 • Alle toepassingen zijn voor risico van de gebruikers
 • KODANI is gratis
 • Nederlands- of Engelstalig
1. Download KODANI
2. Als het opgestart is sla het dan eerst op je computer op voordat je het gebruikt
3. Lees de handleiding over het instellen van de macro's en pas die eventueel aan
KODANI
 

De Excel-applicatie is te gebruiken voor allerhande soorten deductief en inductief kwalitatief onderzoek.

  

Zoals:

 1. quick-and-dirty een aantal vragen aan verschillende mensen stellen en analyseren
 2. Verschillende Grounded Theory benadering (Boeije, 2005, Morse et al, 2009))
 3. beschrijvende methode voor het werken met constructed codes, zoals bij Verschuren en Doorewaard (zie ook: Boeije, 2005).
 4. verklarende methode van het werken met constructed codes, aan de hand van een ontworpen Conceptueel Model (Verschuren & Doorewaard, 2015, Appendix, en bij Boeije, 2005)
 5. Conceptual Framework (Miles & Huberman, 1994)
 6. de Matrix methode (Groenland & Jansen, 2010; Gorden & Langmaid, 1988)
 7. De Template Analysis van King (2012, 2016)
 8. een combinatie van het werken met constructed codes en verwerken van overig materiaal met de verschillende coderingsmethodieken
 9. Framework techniek van NatCen (Ritchie et al., 2014)
 10. Werken vanuit Analytisch Kader (Wester & Peters, 2004)

 

 

Geschikt voor alle Windows Excel versies op pc

Deze versie werkt meestal ook op de Windows voor MAC als daar Windows op is geïnstalleerd