Researchology
KODANI staat voor Kil's Onderzoeks- en Data Analyse Instrument.
 
KODANI is een applicatie voor Microsoft Excel
Deze Microsoft Excel applicatie is ontworpen door Ad Kil en geprogrammeerd in VBA door Emile Seidenbecher
 
Klik om het programma te downloaden
 • Het programma gebruikt geen cookies
 • Programma en gegevens staan op je eigen computer
 • Er kunnen geen afbeeldingen ingeladen worden! Zie de handleiding
 • Alle toepassingen zijn voor risico van de gebruikers
 • KODANI is gratis
 • Nederlands- of Engelstalig
1. Download KODANI
2. Als het opgestart is sla het dan eerst op je computer op voordat je het gebruikt
3. Lees de handleiding over het instellen van de macro's en pas die eventueel aan.
KODANI TA 
 

KODANI TA is een ordenings- en analyse instrument dat voortbouwt op Verschuren & Doorewaard, H. (2015).

 

De Excel-applicatie is te gebruiken voor deductief en inductief kwalitatief onderzoek. Voor inductief kwalitatief onderzoek wordt aangesloten bij de Grounded Theory benadering.

 

Door de combinatie van de deductieve en inductieve analyse is het programma ook goed bruikbaar bij de Template Analysis van King (2010, 2016)

 

Dit programma kan gebruikt worden bij:

 1. quick-and-dirty een aantal vragen aan verschillende mensen stellen en analyseren
 2. Grounded Theory benadering (zie Boeije, 2005)
 3. beschrijvende methode voor het werken met constructed codes, zoals bij Verschuren en Doorewaard (zie ook: Boeije, 2005).
 4. verklarende methode van het werken met constructed codes, aan de hand van een ontworpen Conceptueel Model (Verschuren & Doorewaard, 2015, Appendix, en bij Boeije, 2005).
 5. de Matrix methode (Groenland & Jansen, 2010)
 6. De Template Analysis van King (2012, 2016)
 7. een combinatie van het werken met constructed codes en verwerken van overig materiaal met de coderingsmethodiek van Grounded Theory
 8. tekstenanalyse, afbeeldingenanalyse, videoanalyse, of combinaties hiervan met interviews; triangulatie (Verschuren & Doorewaard, 2015) - ze de waarschuwing in de handleiding.

 

 

Geschikt voor alle Windows Excel versies op pc

 

Deze versie werkt meestal ook op de Windows voor MAC als daar Windows op is geïnstalleerd