Researchology
Mediation is een manier van handelen om conflicten tussen mensen te kunnen oplossen. Er wordt gebruik gemaakt van een aantal bekende gesprekstechnieken en interventies die in een speciale mediationcontext nog wel eens 'mediationvaardigheden' genoemd worden.
 
Mediation als manier van handelen is nog volop in ontwikkeling. De contouren van bepaalde mediationmethodes als vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken begint zich hier en daar af te tekenen.
 
Een overkoepelende methode is nog niet ontwikkeld. Er zijn nog veel uiteenlopende manieren van handelen op het gebied van 'mediation'. Sommige zijn gebundeld in een 'school', een specifieke opvatting of een specifiek stappenplan. Sommige zijn in de benaming simpel gekoppeld aan het probleemgebied waarin ze beoefend worden of aan een onderliggende kennisgebied. 
vanwege overstappen naar ander provider werken niet alle links op deze pagina
 
wordt aan gewerkt!
Those were the days ...
op de USA vintage Fender Jazz Bass met de NMI Fabulous All Stars Band in De Flint op een NMI-congres: Always Look On The Bright Side Of Life
Mediation is een kind van Conflictmanagement. Publicaties daarover hier toch maar gemakshalve onder het begrip mediation geschaard.